Znamo. Hočemo. Zmoremo.

Ukvarjamo se z izzivi sodobne energetike; gradimo, obnavljamo in posodabljamo naprave, postroje in objekte v energetiki ter industriji. Avtomatiziramo procese in jih povezujemo z drugimi poslovnimi funkcijami v celovite, z informacijsko tehnologijo podprte sisteme za nadzor in vodenje. Rešujemo kompleksne probleme, iščemo sistemske rešitve, dobavljamo opremo in zagotavljamo dolgoročno nemoteno delovanje sistemov.


Več kot 20 let izkušenj. Visok nivo znanja. Zavezanost h kakovosti. Vse to so in še več so temeljni gradniki KORONE.


Izzive sprejemamo kot priložnost za pridobivanje novega znanja in bogatenje lastnih izkušenj. Naša moč je v interdisciplinarnosti, saj delujemo na različnih področjih. Smo prilagodljivi, osvajamo nove programe in stalno rastemo, vse to pa nas usposablja za prevzemanje čedalje zahtevnejših nalog.


Zato ker ZNAMO, HOČEMO, ZMOREMO.


Korona predstavitev

Naša zgodovina

KORONA je bila ustanovljena leta 1988 kot eno prvih podjetij v mešani lasti.

Naše korenine izhajajo iz energetike, zato poznamo sistemske zahteve ter tehnološke in ekonomske značilnosti obratovanja postrojev. Največ izkušenj in znanja o primarnih in sekundarnih sistemih imamo na energetskih objektih kakršni so:

  • elektrarne
  • prenosne in distribucijske razdelilno-transformatorske postaje
  • objekti za nadzor in vodenje ter
  • industrijski energetski postroji in sistemi

Dejavnost smo razširili na obvladovanje tehnoloških procesov v industriji ter njihovo povezanost z drugimi poslovnimi funkcijami v podjetjih.

Članstvo v organizacijah

Smo člani Energetske zbornice, Gospodarske zbornice Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije, CIGRE in IEEE.

Uradni podatki podjetja KORONA d.d.