Elektrarne

V Koroni izvajamo inženirske storitve za vse vrste elektrarn:

  • hidro elektrarne
  • termo elektrarne
  • sončne elektrarne
  • elektrarne na veter
  • plinske elektrarne
  • kogeneracije

Sami ali s partnerji smo sposobni izvesti celoten projekt izgradnje/obnove objekta po sistemu »ključ v roke«.

Nudimo izdelavo idejnih zasnov, študij, izdelavo tehnične in projektne dokumentacije, dobavo opreme in inštalacijo, izdelavo sistemov vodenja in nadzora ter spuščanje v pogon.


Elektrarne
Elektrarne

Nekatere naše reference na področju proizvodnje električne energije

Elektrarne
Elektrarne