Informacijski sistemi v energetiki

Operativno in strateško ravnanje ter odločanje

Koronini sodobni informacijski sistemi so v vsakdanji uporabi prav vseh segmentih energetike: proizvodnja, trgovanje, prenos, razdeljevanje, dobava in raba energije ter seveda tudi regulatorni okvir. Elektroenergetski sistemi so, tako po tehnološki kot komercialni strani, vedno bolj odvisni od pravočasnih in kakovostnih odločitev, ki jih edina lahko nudijo najsodobnejša informacijska orodja, ki omogočajo zagotavljanje tako stabilnosti energetskega sistema kot tudi zanesljivost, zadostnost in stalnost oskrbe z električno energijo.

Podjetje Korona ponuja programske rešitve in orodja, ki omogočajo tako operativno, kot tudi strateško ravnanje in odločanje.1. Informacijska podpora, ki omogoča izboljšave na operativnem nivoju. V to skupino štejemo aplikacije in integracije informacijskih sistemov, ki so usmerjene predvsem v izboljševanje poslovnih procesov znotraj podjetja s povečanjem učinkovitosti, kot so:a.

Sistem za podporo nakupa in prodaje električne energije

b.

Računalniško podprto vzdrževanje

c.

Center zaščited.

Depešni sistem

e.

Portali za odjemalce

f.

Sistem za podporo organiziranja trga z električno energijo2. Informacijska podpora, ki omogoča izboljšave pri strateškemu odločanju. Za to skupino velja, da informatika predstavlja enega izmed ključnih orodij za doseganje poslovnih ciljev in uresničevanja strategije ter omogoča bolj kakovostne dolgoročne odločitve. V to skupino spadajo:a.

Orodja za zbiranje podatkov na elektroenergetskem sistemu

b.

Podatkovna skladišča

c.

Sistemi za pregledovanje podatkov in OLAP analize

d.

Sistemi za zbiranje in obdelave podatkov o kakovosti električne energijeNaše reference na področju informacijskih sistemov