Infrastruktura

KORONA je pripravila več rešitev tako za posamične infrastrukturne objekte, kot so na primer avtomatizacija čistilnih naprav, kakor tudi za širše infrastrukturne rešitve, tako na področju zakonodaje, distribucije in organiziranja trga. Predvsem smo tu ponosni na informacijske rešitve, ki jih najdemo v javnih agencijah kakor tudi pri organizatorju trga z elektirčno energijo.


Korona se na tem področju vključuje kot projektant, kot svetovalec in tudi kot dobavitelj inženirskih storitev.

Nekatere naše reference na podorčju infrastrukture