Inženiring

KORONA niza uspehe tudi na področju inženirskih storitev, to je izvedbe rešitev na ključ, vse od idejnih zasnov, preko projektiranja in dobave opreme pa do spuščanja v pogon, šolanja in financiranja. Prevladujejo inženirske rešitve v energetiki in avtomatizaciji procesov.


Pri inženiringu nam prav pridejo izkušnje pridobljene na številnih projektih, poznavanje problematike samega procesa ter seveda poznavanje lastnosti in posebnosti vgrajevane opreme, k čemur je nujno potrebno dodati skrbno projektno vodenje in sposobnost doseganja zadanih ciljev. Končni rezultat oziroma ocenjevanje uspešnosti pa dokazujejo številni končni kupci, ki se vračajo v Korono z dodatnimi oziroma novimi naročili.
Inženiring

Nekatere naše reference