Izdelava projektne dokumentacije

Visok nivo znaja, izkušnje naših strokovnjakov ter uporaba sodobne programske opreme nam omogočajo izdelavo vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije za energetske postroje;

 • investicijska dokumentacija
  • predinvesticijsko zasnovo
  • idejne rešitve
  • idejni projekt
  • investicijski program
  • analiza vplivov na okolje
  • varnostna poročila
 • projekt za razpis
 • projekt za izgradnjo
 • projekt za izvedbo
 • projekt izvedenih del
 • upravne postopke
 • pridobivanje soglasij in dovoljenj

Izdelava projektne dokumentacije
Izdelava projektne dokumentacije
Izdelava projektne dokumentacije
Izdelava projektne dokumentacije

Nekatere naše reference