Obnovljivi viri energije (OVE)

V Koroni največ poudarka namenjamo hidroenergiji, kjer imamo tudi največ izkušenj, znanja in referenc. V zadnjem času pa sta aktualni tudi vetrna in sončna energija. Še zlasti smo dejavni v fotovoltaiki, ki je v zadnjih letih v svetu in pri nas doživela silovit razmah. Če želite namestiti fotonapetostno elektrarno (FNE), vam lahko v Koroni ponudimo celovito paleto storitev:

  • strokovni ogled predvidene lokacije FNE
  • določitev velikosti primerne površine in načina postavitve FN modulov
  • določitev parametrov FNE: inštalirana vršna moč, povprečna letna proizvodnja električne energije, povprečni prihodki od prodaje električne energije po mesecih, izračun prihodkov in stroškov obratovanja ter dobičkonosnosti investicije
  • priprava vse potrebne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev za priključitev na električno omrežje
  • pomoč pri pridobivanju finačnih virov in dovoljenj za uspešno izvedbo projekta
  • izdelava projektov (PGD/PZI, PID, obratovalna navodila)
  • postavitev elektrarne na ključ
  • meritve in priključitev elektrarne na elektroenergetsko omrežje ter poskusno obratovanje
  • pomoč pri sklenitvi pogodbe o odkupu električne energije po subvencioniranih cenah (Borzen)
  • pomoč pri ureditvi zavarovanja pri zavarovalnici v primeru požara, naravnih nesreč, strojeloma, kraje in izpada prihodka zaradi nedelovanja elektrarne

Vsa oprema, ki jo vgrajujemo, ima potrebne certifikate (IEC 61215 Ed.2 in IEC 61730 Ed.1.), pri izvedbi projektov pa upoštevamo Tehnično smernico TSG-N-002:2009. Ker smo člani evropske borze opreme za fotovoltaiko, lahko za vsak posamezen projekt dobavimo najustreznejšo kvalitetno opremo po zelo konkurenčnih cenah.

Naše reference