Plin in nafta

Polnjenja in skladiščenja plina in nafte

KORONA je pripravila namenske rešitve za zelo zahtevne procese v plinski in naftni industriji. Ob upoštevanju vseh varnostnih standardov za delo v eksplozijsko nevarnem območju, so bile na primer avtomatizirane polnilnice utekočinjenega naftnega plina in njihova skladišča. Koronina rešitev omogoča ne samo tehnološko nadziranje polninice oziroma skladišča, temveč vključuje tudi procese pretakanja oziroma pretovarjanja vse do izdaje dobavnic oziroma prejemnic.


Korona se na tem področju vključuje kot projektant, kot svetovalec in tudi kot dobavitelj inženirskih storitev.
Plin in nafta

Nekatere reference na področju plina in nafte