Prenos in distibucija

V Koroni izvajamo inženirske storitve za:

  • prenosne in distribucijske objekte (SN in VN stikališča in transformatorske postaje)
  • prenosna daljnovodna omrežja
  • distribucijska daljnovodna omrežja

Sami ali s partnerji smo sposobni izvesti celoten projekt izgradnje/obnove objekta po sistemu »ključ v roke«.

Nudimo izdelavo idejnih zasnov, študij, izdelavo tehnične in projektne dokumentacije, dobavo opreme in inštalacijo, izdelavo sistemov vodenja in nadzora ter spuščanje v pogon.


Prenos in distibucija
Prenos in distibucija

Nekatere naše reference na področju prenosa in distribucije električne energije