Projektni razvoj

V Koroni poskrbimo za izvedbo projektov od začetka do konca. V vseh fazah razvoja projekta tesno sodelujemo z našimi strankami in na vsakem koraku skupaj iščemo najboljše rešitve, ki nas zanesljivo pripeljejo do uspešne izvedbe projekta.


Glavne projektne faze so naslednje:

  • identifikacija potrebe/priložnosti/problema
  • opredelitev projektnih ciljev
  • iniciacija projekta, ki zajema definiranje korakov projekta in opredelitev virov financiranja
  • priprava študij, izračunov in dokumentacije za pridobitev ponudb, dovoljenj in soglasij
  • izdelava projektne dokumentacije
  • izbira dobaviteljev in izvajalcev
  • izvedba projekta in nadzor
  • ocena uspešnosti projekta

Številno uspešno izpeljani projekti na področju energetike in avtomatizacije, usposobljeni strokovni kadri in bogate izkušnje so garant, da boste skupaj z nami uspešno zastavili in izpeljali še tako zahteven projekt.
Projektni razvoj