Raziskave in svetovanje

S pomočjo visokega nivoja znaja, izkušenj naših strokovnjakov, nenehnih izpopolnjevanja in spremljanja svetovnih sodobnih trendov ter uporabe najsodobnejše programske opreme nudimo več vrst raziskav in svetovanja na vseh področjih energetike;

 • raziskava trga
 • razvoj koncepta
 • izdelava ocene razvojnih možnosti
 • izdelava energetskih študij
 • izdelava tehno - ekonomskih študij
 • svetovanje na področju financiranja

Raziskave in svetovanje
Raziskave in svetovanje

Nekatere naše reference

 • UNIDO, Avstrija / Izdelava akcijskega plana za Nacionalno energijsko razvojno strategijo Črne Gore
 • TE Šoštanj / Izdelava ekspertize »Možnosti financiranja projekta Blok 6«
 • HSE Invest, Maribor / Izdelava ocene potencialnih ekonomskih učinkov obratovanja ČHE Kozjak
 • BSP, Ljubljana / Izdelava študije »Pregled obstoječega stanja na področju izvajanja obračuna in poravnave bilateralnih poslov s predlogom rešitve in okvirnim planom izvedbe«
 • E3, Nova Gorica / Predinvesticijska zasnova za kablovod 110 kV Vrtojba – Sredipolje
 • Dravske elektrarne Maribor, Maribor / ČHE Kozjak: Izdelava ocene možnih ekonomskih učinkov obratovanja (Power Market Study)
 • EUROPEAN COMMISSION / 6. okvirni program: Integrated project FENIX