Sistemi nadzora in vodenja

V Koroni velik del dejavnosti predstavljajo inženirske aktivnosti za sisteme nadzora in vodenja proizvodnih, prenosnih in distribucijskih procesov v energetiki ter tudi procesov v industriji. Pri tem stremimo za izboljšanje obvladovanja procesov in za njihovo učinkovitejše delovanje. Koronine preizkušene rešitve za celovite sisteme nadzora in vodenja omogočajo:

  • daljinski nadzor in vodenje procesov, z zajemom podatkov in povratnim vplivanjem
  • podporo vzdrževanju, z avtomatskim obveščanjem vzdrževalnega osebja ob dogodkih (SMS, elektronska pošta)
  • podporo učinkovitemu ravnanju z energijo, s tekočim spremljanjem rabe energije in energetskim knjigovodstvom
  • dolgotrajno arhiviranje procesnih podatkov za nadaljnje analize
  • povezave z drugimi tehnično-poslovnimi sistemi znotraj ali zunaj podjetja

V podjetju Korona imamo izkušnje z različnimi produkti priznanih proizvajalcev opreme za nadzor in vodenje kot so AREVA, SIEMENS, ABB, GE, CopaData in drugi. Prav tako smo pri naših strankah implementirali različne komunikacijske protokole kot so IEC 60870-5-101/104, Modbus, OPC …


Sistemi nadzora in vodenja
Sistemi nadzora in vodenja

Pomembnejše reference na področju sistemov nadzora in vodenja